shanguo123456 发表于 2021-7-11 18:59

龙华 121 +的怎么进去

有知道的没

2016122203oNhNR 发表于 2021-7-11 20:47

121+玩家打战神和武圣在跨服的5、6、7线找龙华塔看守npc,传说难度在8、9、10线

详见重镇龙华塔专题页面:https://sg.qq.com/cp/a20210609sglh/index.html

天意难为1 发表于 2021-7-13 00:41

孤独终老Q 发表于 2021-7-13 16:52

个人开的郭沫若

刘会计6666 发表于 2021-7-15 20:34

刘会计6666 发表于 2021-7-15 21:59

页: [1]
查看完整版本: 龙华 121 +的怎么进去