2016040211nGUZj 发表于 2017-1-12 20:56

有什么录制软件推荐

游戏自带的只能录制当前窗口,而我需要录制全屏的

南街巷晚丷 发表于 2017-1-13 16:53

爱拍aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2016110706Ys3TI 发表于 2017-7-27 19:03

bandicam视频软件

商业公会 发表于 2017-11-5 16:40

领教了 学习了 讨教了 九个字够了

可是你的爱 发表于 2019-2-19 18:21

第一电视台 发表于 2019-2-19 19:54

你不知道我是啊 发表于 2019-2-19 21:26

为什么你会说 发表于 2019-2-20 00:31

我爱中国啊啊 发表于 2019-2-20 09:47

电视没了你妈? 发表于 2019-2-20 11:19

页: [1]
查看完整版本: 有什么录制软件推荐